Logo HRM-BHP Nysa

kadry

płace

bhp

lol Spinacz

Usługi kadrowo-płacowe:

 • zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych zatrudnianych pracowników oraz innych dokumentów kadrowych,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem, zmianą warunków zatrudnienia oraz ustaniem stosunku pracy
 • zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin w ZUS, wyrejestrowywanie oraz zgłaszanie zmian
 • monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem
 • weryfikowanie prowadzonej ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników
 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy, regulaminów pracy, wynagradzania, zfśs
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, wysokości zarobków
 • kontakt z PIP, ZUS, GUS, US i innymi instytucjami
 • tworzenie umów zlecenia, o dzieło, kontraktów menedżerskich
 • ewidencja i kontrola szkoleń bhp, badań lekarskich, urlopów
 • realizacja obowiązków pracodawcy wobec komornika
 • sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę, w tym umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej, umowy o używanie samochodu, telefonu do celów służbowych itp.
 • realizacja obowiązków przy zatrudnianiu niani na podstawie umowy uaktywniającej
 • naliczanie wynagrodzeń tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń
 • generowanie i udostępnianie Klientowi listy płac, indywidualnych pasków płacowych, raportów ZUS RMUA
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji i zgłoszeń w formie elektronicznej
 • rozliczanie czasu pracy (w tym kierowców), delegacji
 • generowanie danych dla potrzeb księgowości, sporządzanie raportów i zestawień płacowych
 • sporządzanie deklaracji PIT, PFRON, sprawozdań statystycznych dla GUS

W związku ze skorzystaniem z naszych usług gwarantujemy zupełnie za darmo:

 • informowanie o zmianach w przepisach,
 • konsultacje z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych,
 • rozwiązywanie aktualnych problemów związanych z pracą i ubezpieczeniami społecznymi,
 • pomoc podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych
 • konsultacje w zakresie wewnątrzzakładowych aktów prawa obowiązujących u Klienta (regulaminów, zarządzeń)
 • stały kontakt i wsparcie dla Klienta

1. Wstępne

2. Okresowe dla:

 • pracowników zatrudnionych za stanowiskach robotniczych
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Szkolenia BHP przeprowadzane są w formie stacjonarnej lub w formie e-learning, czyli szkolenie w całości odbywa się za pośrednictwem internetu przy stałym kontakcie z opiekunem szkolenia.

Sprawdź – Szkolenia BHP Online

Szkolenia w formie stacjonarnej przeprowadzane są przy użyciu pomocy naukowych tj. fantom (przedstawienie zasad udzielania pierwszej pomocy), projektor, tablet, dzięki czemu pracownicy zdobędą wymaganą wiedzę i umiejętności w sposób solidny i ciekawy.

Usługi BHP:

 • tworzenie dokumentacji powypadkowej
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji bhp np. stanowiskowych
 • analiza stanu BHP w zakładzie
Spinacz
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.